×

Serveis

Anàlisi ràpid de colesterol i sucre

En 10 minuts, amb una gota de sang i tota la seguretat, pots conèixer els teus nivells de:

  • Glucosa
  • Colesterol
  • Triglicèrids
  • Àcid Úric
  • Enzims hepàtics (GOT i GPT)
  • Indicador renal (creatinina)
Marques
Veure més
Categories
Preu